Ništa ne proizdvode i ne grade, samo trguju ostacima razrušene civilizacije i uzgajaju pse za hranu. Jedina zabava im je brutalni, smrtonosni sport poznat kao - igra. Igračima upravlja aristokracija, koja živi pod zemljom u luksuznom naselju zvanom"Devet gradova" i svaki grad ima svoj profesionalni tim. Aristokratski timovi igraju u najjačem i najbrutalnijem takmičenju- Ligi Devet gradova. San svakog igrača je da uđe u aristokratsku ligu i spreman je na sve kako bi do tog cilja stigao, nebitno koliko krvi treba usput proliti." /> Ništa ne proizdvode i ne grade, samo trguju ostacima razruš..." /> Ništa ne proizdvode i ne grade, samo trguju ostacima razruš..." />