Nakon što svedoči samoubistvu mafijaša dečak zapošljava advokata kako bi se zaštitio.........." />